NYCKELN TILL LIV & ENERGI


Andetaget är det enda system I vår kropp som är helt automatiskt, och som samtidigt går att kontrollera.
Det är inget misstag eller en slump.
Det är en möjlighet, en inbjudan att börja förstå vem vi är – och ta hand om vår egen utveckling!

Att andas är bryggan mellan kropp & sinne, mellan själ och materia, mellan det medvetna och omedvetna sinnet. Andetaget är en kraft, en brygga, ett redskap.
Det är länken som för oss samman med varandra och vår naturlighet, vår källa.

Oavsett i vilket tillstånd vi är, psykologiskt, emotionellt eller fysiskt, speglar det sig i vårt andetag.
Så som vi andas när vi känner lugn och ro är annorlunda med det sätt vi andas när vi är arga och upprörda.

När vårt tillstånd förändras, ändras också vårt andningsmönster. Och det går på två håll. När vi ändrar vårt andningsmönster så ändrar vi också vårt tillstånd och kan på så sätt påverka vår sinnesstämning. Vi kan använda andetaget att "hacka" oss in i nervsystemet, vår hjärna, vårt immunförsvar.
Vi kan använda andetaget till att välja och påverka hur vi vill vara.

När vi tar kontroll på vår andning, då kontrollerar vi vår medvetenhet, vårt fokus och vår energi, vår livskraft.
Andas är en vana. Andning är ett beteende. Andningskontroll är självkontroll.

Andningsmedvetenhet är självmedvetenhet.
När andetaget flödar fullt och fritt, så flödar också de naturliga kreativa och läkande energierna inom oss.

Låt mig guida dig tillbaks till din kropps visdom och nå din fulla potential

Det är Din resa, men du är inte ensam

unsplash